หากผู้เล่นชื่นชอบเกมโปรดของเขา ผู้เล่นสามารถใช้คำหลักของเกมโปรดเพื่อสร้างบทความต่าง ๆ ตามแนวคิดของเกมนั้น ผู้เล่นไม่จำเป็นต้องสร้างชื่อบทความจำนวนมากเพียงแค่สร้างชื่อบทความและสามารถเพิ่มคำอธิบายหรือรายละเอียดของเกมเพิ่มเติมได้หากจำเป็น ผู้เล่นสามารถแสดงรายการเพิ่มเติมได้หากต้องการ

หากผู้เล่นชื่นชอบเกม UFA1913 เขา/เธอสามารถใช้คำหลักของเกมโปรดเพื่อสร้างบทความต่าง ๆ ตามแนวคิดของเกมนั้นสล็อตผู้เล่นไม่จำเป็นต้องสร้างชื่อบทความจำนวนมากเพียงแค่สร้างชื่อบทความหนึ่งหรือสองเรื่องและสามารถเพิ่มคำอธิบายหรือรายละเอียดของเกมเพิ่มเติมได้หากจำเป็น ผู้เล่นสามารถแสดงรายการเพิ่มเติมได้หากต้องการ